"Skoč do toho po hlavě"

Skoč do Security Headers po hlavě

Návod pro "střelce", jak nasadit Security Headers na svůj web a získat A++ hodnocení.

Pokud patříte k lidem, kteří se řídí heslem "Skoč do toho po hlavě a podstatné řeš až na místě.", přinášíme kód, který stačí nakopírovat do souboru .htaccess a při troše štěstí budou webové stránky stále fungovat a vy získáte ve dvou testech skvělé hodnocení A+ :))

Předpoklady:
Upozornění! Tento návod nelze aplikovat na obsáhlejší projekty, e-shopy a weby, které vyžadují vysokou dostupnost!
Může být však využit pro inspiraci k nasazení Security Headers na web.

Vzorový kód pro soubor .htaccess

Pokud se nechcete zabývat problematikou bezpečnostních hlaviček, dáváme k dispozici kód, který vložte do souboru .htaccess na webhostingu/serveru. Připravený kód obsahuje základní bezpečnostní hlavičky se standardním nastavením, které by mělo být funkční na běžném linuxovém hostingu. Kód vložte na konec souboru.
Doporučujeme alespoň minimální seznámení se Secrity Headers z našeho článku 5 hlaviček co musíte mít na webu, kde je základní přehled doporučených HTTP bezpečnostních hlaviček pro webové stránky.

# Projekt https://SecurityHeaders.cz
# Ukázkový zápis nastavení Security Headers souboru .htaccess
# Použití hlaviček může způsobit nefunkčnost webu a je prováděno na vlastní riziko

Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
Header set X-Content-Type-Options nosniff
Header set X-Download-Options: noopen 
# X-Frame-Options settings
Header set X-Frame-Options DENY
# Referrer-Policy settings
Header set Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin"
# HSTS
Header set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubdomains"
# Feature-Policy
Header set Feature-Policy "microphone 'none';"
# CSP settings
Header set Content-Security-Policy: "upgrade-insecure-requests; frame-ancestors 'none';"

Pro první testování doporučíme nastavit nižší hodnotu času HSTS max-age=300.

Test 1. na securityheaders.com

Projekt securityheaders.com provozuje @Scott_Helme, UK (hacker, researcher, builder of things, founder @securityheaders and @reporturi, Pluralsight author, BBC hacker in residence, award winning entrepreneur).

A+ hodnocení securityheaders.com

Test 2. na ssllabs.com

Test Qualys SSL Labs na adrese ssllabs.com/ssltest kompletně prověří a posoudí úroveň nastavení serveru a zabezpečení SSL certifikátu. Výstupem je detailní výpis vlastností serveru a SSL certifikátu, včetně typů pro řešení problémových výsledků.

A+ hodnocení ssllabs.com

Závěr

Cílem tohoto návodu není ukázat, jak lze "lehce" získat ohodnocení A++, ale ukázat, že nastavení Security Headers a posílení bezpečnosti aplikace a webu nemusí být zase tak složité. Speciálně u běžných, jednoduchých webových stránek.